Evenement “Einsam, Zweisam, Dreisam”

Op 31.05.2023 organiseerde de Gezondheidsdienst Frankfurt het evenement “Einsam, Zweisam, Dreisam? Wij tonen wegen uit eenzaamheid en naar saamhorigheid”. Vertegenwoordigers van verschillende lokale organisaties zoals het Burgerinitiatief Frankfurt, Selbsthilfe e.V., Haus der Volksarbeit e.V. en ongeveer 60 geïnteresseerden uit Frankfurt en omgeving kwamen samen.

De thematiek van het evenement draaide om het onderwerp van toenemende eenzaamheid en de gevolgen daarvan voor de gezondheid, maar ook om benaderingen over hoe dit probleem in de toekomst beter kan worden aangepakt. Dr. Christiane Schlang, hoofd van de afdeling Psychiatrie van het Frankfurt Public Health Office, gaf eerst een kort overzicht van het onderwerp eenzaamheid en de doelen en achtergrond van het project “Cultuur op recept”. De deelnemers waren ook enthousiast over de eerste video-opnamen voor een geplande korte film over de schildercursus, die werden opgenomen en gepresenteerd door de cursusleider Andreas Hett zelf.

Daarna kwamen, naast de heer Hett, vertegenwoordigers van een aantal uitgenodigde organisaties op het podium, zoals mevrouw Maren Kochbeck van Selbsthilfe e.V. en mevrouw Antonia von Alten, projectmanager van “Mobiele Crisis- en Levensbegeleiding 65+”. Ook Jana Eckert (ISIS) en Dr. Christiane Schlang voor het project “Cultuur op recept” bespraken enkele vragen over de implementatie van het project en het probleem van eenzaamheid in het algemeen. Opnieuw was er gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen aan het panel en hier werd actief gebruik van gemaakt.

Aan het einde van het evenement kwamen alle deelnemers samen in de foyer, waar een aantal van de uitgenodigde organisaties meer gedetailleerde informatie over het onderwerp eenzaamheid en hun eigen diensten bij kraampjes presenteerden. Hier ontmoetten de deelnemers de sprekers opnieuw en konden verdere vragen over projecten of verdere plannen worden besproken.