WAAROM

Meer dan 75 miljoen Europese volwassen burgers ontmoeten elkaar hooguit één keer per maand met familie of vrienden, en ongeveer 30 miljoen Europese volwassen burgers voelen zich regelmatig eenzaam. De afgelopen twee jaar zijn deze gevoelens van eenzaamheid nog versterkt door de COVID-19 pandemie, waardoor vooral ouderen maandenlang geen contact met vrienden of familieleden konden hebben. Een slechte gezondheid, ongunstige economische omstandigheden en alleen wonen worden allemaal in verband gebracht met hogere percentages eenzaamheid.

WAT

Het project Cultuur op recept” zal culturele activiteiten introduceren die vergemakkelijkt worden door een informeel leer- en vormingsaanbod voor volwassenen. Het zal geen recept voor traditionele geneeskunde zijn, maar een “recept” dat mensen recht geeft op een gratis educatief aanbod dat voortbouwt op en de nadruk legt op hun talenten, interesses en sterke punten. Dit zal ook het gevoel van saamhorigheid en verbondenheid met de andere deelnemers vergroten.
 

Op die manier zal het project Cultuur op Recept bijdragen tot een betere gezondheid en meer welzijn voor deze mensen. De nadruk ligt op gezondheidsbevordering in plaats van op ziekte.

WIE

De komende twee jaar zal een consortium, gecoördineerd door het ISIS Institut für Soziale Infrastruktur (Duitsland) en het ministerie van Volksgezondheid van Frankfurt (Duitsland) en met medewerking van SHINE 2Europe (Portugal), AFEdemy (Nederland), de Dublin City University (Ierland), GEAC (Roemenië) en de European Association for the Education of Adults (België), een proefstudie ontwikkelen en uitvoeren in Portugal, Roemenië, Duitsland en Nederland, die tot doel heeft de interventie in deze landen te valideren.

VOOR WIE

Wij richten ons op mensen die zich eenzaam voelen, geestelijke gezondheidsproblemen hebben of mensen die geïnteresseerd zijn in samen leren en/of culturele activiteiten om hun eigen situatie te helpen veranderen of verbeteren. Wij zullen ook kunstenaars ondersteunen die informele leerervaringen van Cultuur op Recept aanbieden of bereid zijn aan te bieden.

Daarnaast zullen wij contacten leggen met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en de sociale zorg om een soepele uitwisseling tot stand te brengen tussen organisaties, die met de doelgroepen vertrouwd zijn. Wij zullen ook contact onderhouden met beleidsmakers en leden van de gemeenschap.

RESULTATEN

Compendium “Gezondheidsbevordering door culturele leerervaringen – feiten, cijfers en goede voorbeelden”;

Voucher ‘Cultuur op Recept’ voor een vrij toegankelijk onderwijsaanbod, bedoeld om de culturele vaardigheden en talenten van de deelnemers te vergroten;

Training kit dat een trainingoverzicht biedt voor trainingen durend tot 6 maanden, getest en geëvalueerd door deelnemers en trainers;

E-learning platform met een virtuele bibliotheek, hulpmiddelen om leerervaringen voor te bereiden, uit te voeren en te onderhouden en een forum om ervaringen uit te wisselen;

Aanbevelingen voor besluitvormers van gemeenten en andere organen.

De resultaten van Cultuur op Recept zullen tijdens het project worden ontwikkeld en via de website geregeld gepubliceerd worden.