Omgeving voor facilitators

Wat is Cultureel Voorschrijven?

Cultureel voorschrijven kan bestaan uit zowel eigen initiatief of een doorverwijzing van familieleden of een zorgprofessional voor eenzame en geïsoleerde ouderen naar gemeenschaps- en vrijwilligersorganisaties en -diensten die verschillende bestaande lokale kunst- en cultuuropties aanbieden. Als er een tekort is in een bepaalde gemeenschapsactiviteit kunnen sommige culturele voorschrijfdiensten, zoals lokale gemeenschap, vrijwilligerspartners en lokale zorgprofessionals samenwerken om in deze behoefte te voorzien.
Hoewel dit gericht is op ouderen, kan het toegankelijk zijn voor iedereen boven de 18 jaar. Waar dit beschikbaar is, kunnen professionele gezondheidszorgondersteuning en cultureel voorschrijven ook geestelijke gezondheidsproblemen aanpakken.

Voorbereidingsfase

Voorbereidingsfase

De fase van gedrag

Afrondingsfase