Culturele activiteiten zoals festivals, beurzen of kunstlessen dragen bij tot sociale solidariteit en cohesie, bevorderen sociale integratie, saamhorigheid en meer vaardigheden, en vergroten het vertrouwen, de eigenwaarde en verdraagzaamheid.

HET PROJECT

Cultuur op recept is een Erasmus+ project dat sociaal isolement en eenzaamheid wil voorkomen en bestrijden door middel van kunst en cultuur. Cultuur op recept is het verwijzen door professionele zorgverleners van eenzame oudere mensen naar lokaal beschikbaar kunst- en cultuuraanbod. Het is een sociale interventie die gebaseerd is op “social prescribing”, dat reeds in het Verenigd Koninkrijk en Ierland met zeer positieve resultaten is toegepast, en dat tot doel heeft de deelnemers ervaringen in verband met kunst, cultuur en sociale activiteiten “voor te schrijven” als een manier om sociaal isolement en eenzaamheid te verminderen.

Door deze ervaringen zullen de deelnemers (volwassenen en hun eventuele begeleiders) opgeleid worden om meer over kunst te weten te komen en zelf kunst uit te oefenen, terwijl zij hun sociale vaardigheden en het gevoel erbij te horen en vertrouwen krijgen, terwijl ook hun netwerk van contacten en vrienden vergroot wordt.

NIEUWS

UW MENING TELT

    De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze website houdt geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is vervat.