Eerste resultaten van de onderzoeksactiviteiten in Roemenië

“Eerste resultaten van de onderzoeksactiviteiten in Roemenië

Het onderzoek dat de Roemeense partner GEAC (Education and Action for Active Citizenship) binnen het COPE-project heeft uitgevoerd, geeft aan dat het concept Kunst op Recept in Roemenië minder bekend is en nog minder geoperationaliseerd in de praktijk van de sociale dienstverlening. In Roemenië moeten we Kunst op Recept echt op nationaal niveau invoeren, en ook pleiten voor betere samenwerking.

Het Roemeense rapport signaleert enkele punten waarover gesproken moet worden, en acties om de toepassing van Kunst op Recept in Roemenië te vergroten.

Het stimuleren van vrijwilligerswerk en donaties

Uit de analyse van de antwoorden van de geïnterviewde personen en de voorbeelden van goede praktijken is gebleken dat Kunst op Recept kan worden versterkt door de betrokkenheid van vrijwilligers en donateurs aan te moedigen bij en voor de organisatie van sociaal-culturele activiteiten voor ouderen.

De moeilijkheid om sociale gevallen te signaleren

In Roemenië worden mensen met sociale problemen niet behandeld vanuit het perspectief van eenzaamheid, of sociaal isolement, maar eerder als geval van fysiek isolement zoals afhankelijkheid van medische hulp of voor levensonderhoud. Een oplossing kan zijn de ontwikkeling van een informatiesysteem van hulp dat publiek of particulier, of in een publiek-private samenwerking kan worden beheerd.

De opleiding van professionals om betrokken te worden bij de praktijk van kunst op recept

Het doel is dat professionals, ondernemers en aanbieders van sociale projecten en diensten zich veel meer bewust worden van transdisciplinaire en geïntegreerde benaderingen binnen de praktijk van voorschrijven van kunst op recept, vanaf het idee en het ontwerp van het project tot de uitvoering ervan.

Herdefiniëring van het nationale programma “Sport voor iedereen” in Roemenië

Dit nationale programma moet worden aangepast om sportmogelijkheden te creëren voor ouderen en andere categorieën begunstigden. Sport kan een effectief middel zijn om sociaal isolement te voorkomen en actief ouder worden effectief te stimuleren. Het kan ook een manier zijn om te werken met andere categorieën begunstigden die het risico lopen op fysieke/mentale achteruitgang of sociaal isolement.

In plaats van conclusie: de noodzaak van een nationaal debat

Roemenië staat nog aan het begin van het veranderen van het overheidsbeleid op sociaal en maatschappelijk gebied. Dit kan een voordeel zijn om kunst en cultuur te gebruiken om de resultaten op het gebied van gezondheid en zorg te verbeteren. Een nationaal publiek debat is nodig om de mogelijkheid te openen om sociale, gezondheids- en gemeenschapsdiensten opnieuw in te richten, zodat zowel publieke als particuliere aanbieders kunnen bijdragen aan het bedienen van zoveel mogelijk mensen in nood. “