Eerste resultaten van de onderzoeksactiviteiten in België

De European Association for the Education of Adults (EAEA), de Belgische partnerorganisatie van het Culture on Prescription-project, heeft uitgebreid deskresearch verricht op het gebied van cultuur, psychologie, geneeskunde en volwassenenonderwijs over de aanpak van Culture on Prescription. Het onderzoek werd uitgevoerd in drie verschillende regio’s: De Vlaamse (Nederlandstalige), de Waalse (Franstalige) en de deutschsprachige Gemeinde regio (Duitstalige). De drie gemeenschapsregio’s hebben elk hun eigen (regionale) regering en bestuur. Uit het onderzoek bleek dat geestelijke gezondheid steeds meer op de voorgrond treedt en dat sommige regionale initiatieven culturele activiteiten tegen eenzaamheid en psychische problemen bevorderen. In België is er echter geen structurele erkenning, wat betekent dat er geen commissie of ministerie verantwoordelijk is voor dit onderwerp. Bovendien toonde het onderzoek geen enkel initiatief over gezondheidspreventie via sociaal voorschrift. Hoewel de deskresearch interessante input opleverde voor de verschillende regio’s, was er behoefte aan ervaring uit de eerste hand van mensen die bij deze initiatieven betrokken zijn, bijvoorbeeld poortwachters die werkzaam zijn in mentale, gezondheids- en/of sociale instellingen.

Maar ondanks onze pogingen om met hen in contact te komen en te interviewen, was geen van hen bereid tot een mogelijk interview of reageerde niet. Nationale rapporten met meer gedetailleerde onderzoeksresultaten van andere projectlanden zullen in het najaar beschikbaar zijn in de rubriek “Materialen” op de projectpagina.