Eerste resultaten van de onderzoeksactiviteiten in Duitsland

ISIS Institut für Soziale Infrastruktur en het Health Department Frankfurt am Main werken als partners samen aan het project Cultuur op recept. Op basis van diverse interviews met deskundigen op het gebied van psychologie, geneeskunde, politiek, volwassenenonderwijs en pedagogie en een deskresearch konden al boeiende inzichten worden verzameld over de mogelijkheden van de Cultuur op Recept-aanpak.

Tijdens de onderzoeksfase werd duidelijk dat er in Duitsland al aanbod is dat sociale activiteiten en gezondheidspreventie combineert. Dit aanbod is echter nog niet gekoppeld aan het voorschrijven door medische professionals en vereisen nog steeds dat potentiële deelnemers zich registreren om te kunnen deelnemen. Bovendien kon bijna geen preventief aanbod worden geïdentificeerd dat zich richt op culturele activiteiten.

De geïnterviewden zien mogelijkheden dat het voorschrijven van culturele activiteiten het individuele gevoel van eenzaamheid vermindert, vooral omdat de huidige pandemische situatie en trends (demografische veranderingen, digitalisering) bijdragen aan het versterken van de prevalentie van isolatie en eenzaamheid. Aan de andere kant verklaarden de deskundigen dat de structuren die in de gezondheidssector in Duitsland aanwezig zijn, zoals het grote aantal lokaal opererende zorgverzekeraars, grootschalige implementatie moeilijk zullen maken.

De geïnterviewden staan zeer open voor het lokaal testen van het concept, zoals gepland binnen het project Cultuur op recept. Nationale rapporten met meer gedetailleerde onderzoeksresultaten uit de deelnemende landen kunnen worden gedownload in de rubriek ‘Materialen’ in de herfst.