Cultuur op recept in Portugal – resultaten van het nationale verslag

SHINE 2Europe was als partner van het project Cultuur op recept verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Portugese Nationale Rapport dat binnenkort beschikbaar komt. Het doel van dit rapport is te onderzoeken wat in Portugal aan cultuur op recept gedaan wordt. Naast deskresearch werden specialisten geïnterviewd. In Portugal zijn al kleine stappen gezet naar de uitvoering van Cultuur op Recept. Sociaal isolement en eenzaamheid worden voorkomen en bestreden met behulp van kunst en cultuur. Er is echter nog geen duidelijke methodologie of systeem hiervoor. In Portugal bestaan al enkele projecten van Cultuur op Recept bestaan, hoewel ze nog weinig uitgebreid en effectief zijn. Wij verwachten dat dit project Cultuur op recept ertoe zal leiden dat deze vorm van interventie verder wordt uitgebreid en dat de positieve resultaten die al in het VK en Ierland zijn bereikt, ook mogelijk worden in Portugal. De nationale rapporten van de partnerlanden van het project zullen binnenkort worden gepubliceerd. Daarnaast verschijnt het Compendium “Gezondheidsbevordering door culturele leerervaringen – Feiten, cijfers en goede praktijken”, waarin meer informatie over de voordelen en uitdagingen van Cultuur op recept en voorbeelden van internationale goede praktijken en uitvoeringsstrategieën zullen worden gepresenteerd.”SHINE 2Europe was als partner van het project Cultuur op recept verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Portugese Nationale Rapport dat binnenkort beschikbaar komt.

Het doel van dit rapport is te begrijpen wat er in Portugal op dit vlak gedaan wordt. Naast deskresearch werden specialisten geïnterviewd die op relevante terreinen werkzaam zijn.

In Portugal zijn al kleine stappen gezet naar de uitvoering van Cultuur op Recept. Het wordt ingezet als een vorm van interventie om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen en om te bestrijden door middel van kunst en cultuur. Het ontbreekt de meeste interventies echter aan methodologie en systematisering. Het is echter belangrijk te vermelden dat er al enkele projecten in verband met Cultuur op Recept bestaan, hoewel ze nog weinig uitgebreid en effectief zijn.

Wij verwachten dat het project Cultuur op recept zal motiveren om deze vorm van interventie verder uit te voeren en de positieve resultaten die al in het VK en Ierland zijn bereikt, te repliceren in Portugal.

De resultaten van de nationale verslagen van de partnerlanden van het project zullen binnenkort worden gepubliceerd, evenals het Compendium “Gezondheidsbevordering door culturele leerervaringen – Feiten, cijfers en goede praktijken”, waarin meer informatie over de voordelen en uitdagingen van Cultuur op recept en voorbeelden van internationale goede praktijken en uitvoeringsstrategieën zullen worden gepresenteerd.”