Cultuur op recept

Als Nederlandse partner onderzochten we de huidige situatie rond Cultuur op Recept in Nederland. Door dat te doen ontmoetten we prachtige mensen die zich erg inzetten voor het bieden van welzijnsvoorzieningen en kunst aan mensen die zich eenzaam voelen of worstelen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Op nationaal niveau ontmoetten we specialisten van kunst en welzijn op recept van het LKCA (Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst) en Welzijn op Recept. Op dit moment zijn beide benaderingen nog van elkaar gescheiden. Welzijn op Recept wordt uitgevoerd in 135 van de 352 gemeenten in Nederland. Gemeenten verstrekken budget aan welzijnscoaches om mensen te ondersteunen bij het zoeken naar de beste plekken om isolement tegen te gaan en een zinvol leven te vinden. Huisartsen verstrekken het recept. Kunst op Recept werd geïnitieerd door LKCA en bestaat momenteel hoofdzakelijk uit projecten die door verschillende middelen worden gefinancierd.

We interviewden de coördinatoren van 5 interessante initiatieven over Kunst op Recept: Stichting BlauwLicht, Kunst op Recept DE KOM Nieuwegein, Kunst op Recept Leiden, Het Beste van Kampen en Kunst op Recept Amsterdam-Oost. Deze 5 initiatieven hebben verschillende benaderingen, variërend van individuele tot groepslessen, alleen op recept of ook vrije toegang voor andere mensen, een gevarieerd aantal lessen. Gemeenschappelijk is dat de lessen gegeven worden door professionele kunstenaars, weliswaar uit verschillende disciplines, zoals schilderen, fotografie, dansen, zingen, beeldhouwen en kleien. Deelnemers melden dat ze (weer) zin in hun leven krijgen, inspiratie, empowerment, verbondenheid en vreugde. Deze effecten houden langere tijd aan. Een ander interessant aspect is dat verscheidene van deze initiatieven een brug slaan tussen de verschillende benaderingen van welzijn en kunst. Gemeenten erkennen kunst of cultuur als deel van het sociale domein en verlenen er financiering voor.

De resultaten van het deskresearch en de interviews zullen leiden tot een Europees Compendium over Cultuur op Recept. Met dit Compendium zal het leerplan van Cultuur op recept worden gedefinieerd dat in een later stadium van het project op plaatselijk niveau zal worden getest. Het nationale verslag zal in het najaar van 2022 worden gepubliceerd.