Cultuur op recept – officiële startbijeenkomst in Duitsland

Op 9 en 10 maart 2022 vond in Duitsland het officiële openingsevenement van het project Cultuur op Recept plaats, op uitnodiging van het ISIS-Instituut voor Sociale Infrastructuur en de stad Frankfurt. Volgens een studie van Eurofound over levenskwaliteit en wonen in Europa, voelde 12% van de Europeanen zich in 2016 meer dan de helft van de tijd eenzaam. De COVID19-pandemie heeft dit probleem nog verergerd, met een stijging van het aantal tot 25% in de eerste maanden [1]. Naast het emotionele leed dat eenzaamheid veroorzaakt, wordt zij ook in verband gebracht met risicogedrag, geestelijke gezondheidsproblemen, verminderde cognitieve prestaties en zelfs een verhoogd risico op overlijden. Bovendien heeft het een negatieve invloed op de sociale cohesie en het vertrouwen in de gemeenschap en is het dus een volksgezondheidsprobleem dat meer aandacht moet krijgen.

Cultuur op Recept is een Erasmus+ project dat sociale isolatie en eenzaamheid wil verminderen en voorkomen door middel van kunst en cultuur. Het is een sociale interventie die gebaseerd is op “”social prescribing”” praktijken die reeds in het VK en Ierland met zeer positieve resultaten zijn toegepast, en die tot doel heeft ervaringen in verband met kunst, cultuur en sociale activiteiten “”voor te schrijven”” aan de deelnemers om sociaal isolement en eenzaamheid te verminderen. Door deze ervaringen krijgen de deelnemers (volwassenen en opleiders) kennis aangereikt en worden zij aangemoedigd om creatieve activiteiten te ontplooien. De deelnemers ontwikkelen een gevoel van saamhorigheid en zelfvertrouwen terwijl ze hun sociale vaardigheden verbeteren en hun netwerk van contacten en vrienden uitbreiden.

De komende twee jaar zal een consortium, gecoördineerd door het ISIS-Institut für Soziale Infrastruktur (Duitsland) en met medewerking van het Departement Volksgezondheid van Frankfurt am Main, SHINE 2Europe (Portugal), AFEdemy (Nederland), Dublin City University (Ierland), GEAC (Roemenië) en de European Association for the Education of Adults (België), het aanbod in Ierland, Portugal, Roemenië, Duitsland en Nederland ontwikkelen en uittesten om de doeltreffendheid van de bovengenoemde interventies te testen.

Kunst als vorm van gezondheidsbevordering en ziektepreventie zal ons motto zijn – als bijdrage aan een meer solidaire en gelukkiger samenleving! samenleving!


[1] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125873