Resultaten Cultuur op Recept warm onthaald in Nederland.

Op 21 maart 2024 organiseerde AFEdemy samen met stichting Gouden Dagen in Utrecht een bijeenkomst over hoe je culturele activiteiten kunt inzetten om gevoelens van eenzaamheid en isolement te voorkomen. Voor AFEdemy was dit een mooie gelegenheid om de projectresultaten van het Erasmus+ project Cultuur op Recept te presenteren.

Willeke van Staalduinen, de CEO van AFEdemy, presenteerde het landelijke rapport dat ontwikkeld is op basis van haar onderzoek voor het project. De conclusie van het onderzoek was dat in verschillende Nederlandse projecten al succesvol werd geëxperimenteerd met kunst en cultuur op recept. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er behoefte was aan meer duidelijkheid over hoe professionele kunstenaars als projectbegeleiders kunnen worden voorbereid op hun rol en taak. Dit aspect is onderzocht in het project en een van de aanbevelingen is het organiseren van een voorbereidende workshop voor professionele kunstenaars waarin gebruik wordt gemaakt van rollenspellen.  AFEdemy presenteerde dit en de andere resultaten van het project door het tonen van de projectresultaten die gepresenteerd worden op de website.

Uitgenodigd voor deze gelegenheid was Ingrid Smit, expert van LCKA, die geïnterviewd werd door Bart Borsje van AFEdemy. Ingrid Smit gaf aan dat de belangstelling voor kunst en cultuur op recept sterk toeneemt in Nederland. Structurele financiering is echter nog steeds niet beschikbaar. Wat betreft de uitkomsten van kunst en cultuur als behandeling, verzorging en preventie zou verwacht worden dat het een recht wordt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet langdurige zorg. Er is nog werk aan de winkel om dit voor elkaar te krijgen. De aanwezige vertegenwoordiger van het Lang Leven Kunst Fonds legde uit dat kunstenaars financiering kunnen aanvragen voor dit soort initiatieven. Het fonds is speciaal voor dit doel opgericht: kunst als middel om het welzijn van ouderen te verbeteren.

Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat vooral gevreesd wordt dat de Nederlandse culturele sector onder het nieuwe kabinet sterk zal worden gekort. Hierdoor zijn projecten als Cultuur op Recept niet haalbaar, ondanks dat uit de praktijk blijkt dat dergelijke projecten zeer gewaardeerd worden en eenzaamheid helpen voorkomen. De gemeente Amsterdam deelde hun eigen bevindingen met Cultuur op Recept. Zij gebruiken hiervoor de “Welzijn op recept” methode. Een patiënt krijgt een recept van een zorgprofessional en koppelt de patiënt aan een welzijnscoach. Deze coach praat met de patiënt om de behoeften vast te stellen. Als de coach of de patiënt denkt dat kunst en cultuur de beste aanpak is, verwijst de coach de patiënt door naar de kunstbemiddelaar. Er zijn 90 kunstenaars in Amsterdam beschikbaar om in het aanbod te worden opgenomen. Dit project loopt tot 2026 en werkt erg goed.

De Nederlandse Stichting Gouden Dagen presenteerde ook haar bevindingen van hun Community Care Worker project. Beide Erasmus+ projecten passen goed bij elkaar ondanks hun verschillende opzet. De aanwezigen lieten merken dat ze de initiatieven erg waardeerden. De middag werd afgesloten met een korte kunstworkshop voor de deelnemers, zodat zij ook konden ervaren hoe tekenen op muziek je eigenwaarde kan vergroten.