89 mensen bij de Portugese multiplicatorbijeenkomst van Cultuur georganiseerd door SHINE 2Europe

SHINE 2Europe organiseerde het multiplier-evenement van Cultuur in Portugal! Het evenement was een samenwerking tussen NOVA University Lisbon en de Coimbra School of Education en bestond uit twee sessies op elke instelling. Tijdens deze sessies kregen de deelnemers de gelegenheid om dieper in te gaan op het project Cultuur op recept, thema’s als sociaal en cultureel voorschrijven te verkennen en informatie te krijgen over de resultaten van het project.

In totaal namen 89 deelnemers deel aan de vier sessies, 52 persoonlijk en de overigen online.  Hun grote belangstelling voor de besproken onderwerpen en de methodologie van het project was duidelijk. De algemene conclusie van de deelnemers was dat cultureel recept de kwaliteit van leven in het algemeen kan verbeteren, in het bijzonder voor mensen die in eenzaamheid en isolatie leven. Bovendien benadrukten de deelnemers dat de resultaten van het project waardevolle inzichten bieden voor het initiëren van veranderingen in perspectief met betrekking tot de betekenis van gemeenschapsbetrokkenheid.

Aan het begin van de Multiplier Event sessies werd de deelnemers gevraagd om suggesties te doen voor sociale activiteiten die een positieve invloed zouden kunnen hebben op iemands geestelijke gezondheid, samen met een verklaring voor hun keuzes. Een aanzienlijk aantal antwoorden richtte zich op culturele en buitenactiviteiten, wat de afstemming tussen het hoofdthema van het project en de interesses van het publiek onderstreept. Tijdens de discussies ging het dan ook over de methodologie van het sociaal voorschrift en de correlatie tussen kunst, cultuur en het verbeteren van de levenskwaliteit.

Tijdens de presentatie werd speciale nadruk gelegd op de facilitatorruimte en de trainingskit. Hierdoor kregen de deelnemers een dieper inzicht in het Europese curriculum en het scala aan middelen dat beschikbaar is voor facilitators.

Tijdens een sessie deelde een deelnemer haar intentie om de rol van facilitator in haar dorp op zich te nemen en de steun van haar moeder (als oudere) te zoeken om als linkworker op te treden en de promotie van culturele activiteiten in haar gemeenschap te vergemakkelijken.

In een andere sessie was er veel aandacht voor evaluatiemethoden en -strategieën om de voordelen van een sociaal en cultureel voorschrift te beoordelen. De deelnemers waren erg geïnteresseerd in een beter begrip van de resultaten van de pilootinitiatieven en hoe de methodologie effectief geïmplementeerd zou kunnen worden in praktische contexten.