Workshop van de zintuigen: de proefcursus “Cultuur op recept” in Portugal

De Portugese pilotcursus van ons project “Cultuur op recept” is op 24 april van start gegaan in Coimbra. Eén keer per week komt een groep van acht deelnemers en twee begeleiders bij elkaar om theater gerelateerde activiteiten te ontwikkelen die de eenzaamheid van de deelnemers helpen te verminderen.
De pilotcursus wordt georganiseerd door het Trincheira Teatro Company, een theaterensemble uit Coimbra, opgericht in 2014 en met een visie die nauw aansluit bij de doelen van ons project. Naast het produceren, presenteren en verspreiden van toneelstukken en ander artistiek en cultureel materiaal met betrekking tot de podiumkunsten, versterkt het werk drie belangrijke actiegebieden: dramaproductie, pedagogie en onderzoek.
De “Workshop of the Senses – Exercising Conscious Imagination to (Re)Know the World We Live In” is gebaseerd op de theoretische velden van theater en educatie, levenslang leren en gemeenschapsontwikkeling. De sessies zijn verdeeld in vijf fasen, die verschillende vormen van verbeelding stimuleren: Activering, Verkenning, Internalisering, Opfrissing en Follow-up. Alle fases zijn verbonden om de overgang van de ene naar de andere te bevorderen.
De feedback van deelnemers op deze eerste sessies was erg positief en we kijken uit naar de verdere ontwikkeling!